Kategoriarkiv: Grammatikfilmer

Satsdelar

Pappan köper sonen en kaka. Der Vater kauft dem Sohn einen stück Kuchen.

1. Vad händer?= Predikat. (Alltid ett verb.) = köper/kauft

2. Vem/vad/vilka + predikat?= Subjekt. = pappan/der Vater

3. Vad + predikat + subjekt?= ackusativobjekt. = en kaka/einen stück Kuchen

4. Till/för/åt/av vem/vad/vilka + predikat + subjekt + ackusativobjekt?= dativobjekt = sonen/dem Sohn.